วิทยุเสียงธรรมวัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง FM 106.75 Mhz
ชื่อ Dj :   DJ. Peesat
จังหวัด :   ยังไม่ได้ใส่
คติประจำตัว :   ความกลัวของคนคือไม่มีไม่ได้ ความกลัวของผู้ปฏิบัติคือไม่สิ้นแล้วซึ้งกิเลส...
ปิดหน้าต่าง