วิทยุเสียงธรรมวัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง FM 106.75 Mhz
ชื่อ Dj :   DJ. Oubasika
จังหวัด :   สุพรรณบุรี
คติประจำตัว :   สิ่งที่ได้มาเปล่าคือความเฒ่าชรา สิ่งที่ต้องแสวงหาคือคุณค่าของชีวิต
ปิดหน้าต่าง