พิมพ์หน้านี้ | Close Window

พุทธภาษิต (เล่าเรื่องขยายความ) หมวดสามัคคี

Printed From: วัดเกาะ.คอม
หมวดหมู่: ศาสนธรรม
ชื่อ บอร์ด: อ่าน + เขียน สุภาษิต
คำอธิบาย บอร์ด: พุทธศาสนาสุภาษิต / สาวกสุภาษิต / สุภาษิตทั่วไป
URL: http://www.watkoh.com/kratoo//forum_posts.asp?TID=1121
Printed Date: 28 พ.ย. 2014 เวลา 17:45
Software Version: Web Wiz Forums Dhamma - http://www.webwizforums.com


หัวข้อ: พุทธภาษิต (เล่าเรื่องขยายความ) หมวดสามัคคี
โพสต์โดย: ผู้มาเยือน
หัวข้อ: พุทธภาษิต (เล่าเรื่องขยายความ) หมวดสามัคคี
วันที่โพสต์: 25 เม.ย. 2007 เวลา 12:24
 
     http://www.free30town.net/uploadpic/v.php?id=69267405.jpg">
 
         สุกรทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน
ยังฆ่าเสือโคร่งได้ เพราะรวมใจเป็นหนึ่ง
 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย โดยทรงปรารภถึงความพ่ายแพ้การรบของพระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงใช้ให้ทหารไปสอดแนม เพื่อแอบฟังยุทธวิธีจากพระภิกษุ และทรงวางยุทธวิธีรบตามที่พวกภิกษุสนทนากัน แล้วทรงถึงความมีชัยชนะในที่สุด จากนั้นตรัสเล่า "ตัจฉกสุกรชาดก" ว่าด้วยหมู่สุกร มีตัจฉกสุกรเป็นผู้นำ วางแผนหลอกล่อจนเสือโคร่งตกใปในหลุม แล้วช่วยกันใช้เขี้ยวรุมกัดจนเสือโคร่งตาย ครั้งนั้นรุกขเทวดาโพธิสัตว์เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด จึงกล่าวภาษิตนี้ (ชาดก.อ.๓/๖/๔๖๙-๔๓๘)
 
http://www.free30town.net/uploadpic/v.php?id=605548.gif">ตอบกลับ:
โพสต์โดย: ผู้มาเยือน
วันที่โพสต์: 25 เม.ย. 2007 เวลา 12:39
    
     http://www.free30town.net/uploadpic/v.php?id=44061406.jpg">
 
     ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ
            นำความสุขมาให้
 
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่า "อะไรหนอเป็นสุขในโลกนี้?" แล้วมีความเห็นแตกต่างกันไป เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมา จึงกราบทูลถาม ตรัสว่า "การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุนำสุขมาให้ การแสดงธรรมของสัตบุรุษ ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ และความเพียรของผู้พร้อมเพรียงก็เป็นเหตุนำสุขมาให้ ดังนี้
 
ความพร้อมเพรียงอันนำสุขมาให้นั้น มีองค์ประกอบหลายประการ เช่น หมั่นประชุม, พร้อมเพรียงประชุม, ไม่ล้มล้างกฏเกณฑ์ที่ดี ไม่ตั้งกฏเกณฑ์ที่ไม่ดีขึ้น, เคารพกัน, ไม่เอาเปรียบกัน เป็นต้น (ธ.อ.๓/๓๕๒-๒๕๔)
 
http://www.free30town.net/uploadpic/v.php?id=605548.gif">


โพสต์โดย: ผู้มาเยือน
วันที่โพสต์: 25 เม.ย. 2007 เวลา 12:49
 
     http://www.free30town.net/uploadpic/v.php?id=65296407.jpg">
 
     ความเพียรกล้าของผู้สามัคคีกัน
           นำความสุขมาให้
 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย... ผู้สมานสามัคคีกันโดยยึดหลักความดีงาม ความเจริญ ความชอบธรรม และมีความเห็นถูกต้อง เมื่อมีความเห็นร่วมกันในกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ภารกิจนั้นย่อมสำเร็จ คนร่วมงานเป็นสุข คนส่วนใหญ่ได้ประโยขน์ แต่หากกลุ่มชนนั้นมีความเห็นผิด คิดไม่ถูกต้อง ก็ย่อมนำความทุกข์ ความพินาศสู่ตนและส่วนรวม
 
http://www.free30town.net/uploadpic/v.php?id=605548.gif">พิมพ์หน้านี้ | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version Dhamma - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info