พิมพ์หน้านี้ | Close Window

พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล)

Printed From: วัดเกาะ.คอม
หมวดหมู่: ศาสนบุคคล
ชื่อ บอร์ด: ประวัติพระเถราจารย์
คำอธิบาย บอร์ด: อัตตชีวประวัติ หลวงปู่ครูบาอาจารย์
URL: http://www.watkoh.com/kratoo//forum_posts.asp?TID=2486
Printed Date: 28 พ.ย. 2014 เวลา 01:03
Software Version: Web Wiz Forums Dhamma - http://www.webwizforums.com


หัวข้อ: พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล)
โพสต์โดย: **wan**
หัวข้อ: พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล)
วันที่โพสต์: 15 ต.ค. 2007 เวลา 11:06
Image

ประวัติและปฏิปทา
พระเทพสิทธาจารย์

(หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล)


วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่๏ ชื่อ

พระเทพสิทธาจารย์ ฉายา สิริมงฺคโล สิริอายุ ๘๓ พรรษา ๖๒ (เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, เจ้าคณะอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือ กองการวิปัสสนาธุระ


๏ สถานะเดิม

ชื่อ ทอง นามสกุล พรหมเสน เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีกุน ณ ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

บิดาชื่อ นายทา พรหมเสน, มารดาชื่อ นางแต้ม พรหมเสน, คุณปู่ชื่อ ขุนต่างใจ เป็นบุตรของพระยาพิพิธเสนา (ชื่น) ทหารรักษาพระองค์ เป็นชาวอำเภอศรีมโหสถ (โคกปีบ) จังหวัดปราจีนบุรี ขุนต่างใจเป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ครั้งเสด็จฯ ประพาสภาคพายัพ, คุณย่าชื่อ จันตา เป็นชาวบ้านนาแก่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


๏ การบรรพชาและอุปสมบท

บรรพชา เมื่อขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๗ (อายุ ๑๑ ปี) ณ วัดนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระชัยวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ สมัยเป็นสามเณรได้ติดตามอุปัฏฐากครูบาศรีวิชัย อย่างใกล้ชิด และได้ติดตามไปในการสร้างวัดบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์สถานในที่ต่างๆ และทั้งร่วมสร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปสมบท

อุปสมบท เมื่อขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูคัมภีรธรรม พฺรหฺมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระชัยเกียรติ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการญาณรังษี วัดหัวทราย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาจันทร์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


๏ การศึกษาเบื้องต้นและพระปริยัติธรรม

พ.ศ. ๒๔๗๗ จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้นักธรรมตรี สำนักเรียนวัดนาแก่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้นักธรรมโท สำนักเรียนวัดชัยพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดพันอ้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๓ ได้เดินทางไปศึกษาภาษาบาลี และพระไตรปิฎก ณ วัดพญาจีจองไต้ (เช้าทัดจี) และเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับท่านมหาสีสยาดอ ณ วัดสาสนยิสสา กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า


๏ ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๓๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองมาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๕๓๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๔-ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๑-ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


๏ งานด้านการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๒ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี และพระอภิธรรม ณ วัดเมืองมาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๕ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี และพระอภิธรรม ณ วัดอินทาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นประธานดำเนินการตรวจชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับอักษรล้านนา

พ.ศ. ๒๕๓๑ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี พระอภิธรรม และภาษาล้านนา ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๔ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี พระอภิธรรม และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานดำเนินการตรวจชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับแปลภาษาล้านนาอักษรล้านนา


(มีต่อ ๑)ตอบกลับ:
โพสต์โดย: **wan**
วันที่โพสต์: 15 ต.ค. 2007 เวลา 11:07
๏ งานด้านเผยแผ่วิปัสสนาธุระ

เมื่อเข้าฝึกวิปัสสนากรรมฐานจากสำนักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร และสำนักมหาสีสยาดอ สาสนยิสสา กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า แล้วได้กลับมาเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ดำเนินการสอนตลอดมา

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือกองการวิปัสสนาธุระ และได้ขยายสำนักสาขาปฏิบัติอีกหลายสำนัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


๏ สำนักปฏิบัติวิปัสสนาสาขาในประเทศ

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดเมืองมาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำตอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดปัญญาวุธาราม (สันกู่) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำบัวตอง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานพระเทพสิทธาจารย์ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติธรรมล้านนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระเกิ๊ด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุดอยเกิ้ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานสมเด็จสุญญตวิโมกข์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานพระเทพสิทธาจารย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานพระธาตุเขาเขียว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานห้วยน้ำดิบ อำเภอป้าโฮ่ง จังหวัดลำพูน

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดธัมมิกราช อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานป่าสักคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานธรรมจักร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานสุพรหมยาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น


๏ สำนักปฏิบัติวิปัสสนาสาขาต่างประเทศ

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา ได้เดินทางไปเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งในภาคพื้นยุโรปและอเมริกา มีประเทศอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, สวิสเซอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, อิตาลี, อเมริกา และเม็กซิโก

และในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สร้างวัดพุทธปิยวนาราม เมืองแฟรงเฟริท ประเทศเยอรมันนี


๏ ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นพระปลัดฐานานุกรมของพระครูคัมภีรธรรม เจ้าคณะอำเภอฮอด

พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นพระครูพิพัฒน์คณาภิบาล พระครูสัญญาบัตร

พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวิปัสสนาที่ พระสุพรหมยานเถร

พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นพระราชาคณะชั้นราชวิปัสสนาที่ พระเทพสิทธาจารย์


(มีต่อ ๒)


โพสต์โดย: **wan**
วันที่โพสต์: 15 ต.ค. 2007 เวลา 11:07
๏ ผลงานและเกียรติคุณดีเด่น

พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์จากสังฆสภารามัญมหานิกาย ประเทศศรีลังกา เป็นพระสาสนโสภณบวรวิปัสสนากรรมฐานาจารย์

พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกล มหาสังฆปริณายกว่า เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวิสาขบูชา

พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นประธานอำนวยการจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับภาษาล้านนา

พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับโล่เกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่น ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๑ จากศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นผู้แทนพระสงฆ์ไทยเข้าร่วมประชุมสโมสรสันติบาตศาสนาสากลทั่วโลก ซึ่งมีผู้นำจากศาสนาต่างๆ เช่น ท่านดาไลลามะ เป็นต้น มาร่วมประชุมเพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ เพื่อความสามัคคีธรรมที่จะสร้างสรรค์สันติภาพของโลก ที่เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโก

พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์จากสังฆสภาสยามนิกาย ประเทศศรีลังกา ให้เป็นพระสาสนโสภณบวรวิปัสสนากรรมฐานาจารย์

พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับรางวัลครูบาศรีวิชัย ในงานรำลึกพระครูบาศรีวิชัย ครบรอบ ๑๑๒ปี ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งนักบุญและนักพัฒนาแห่งล้านนาไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๓

พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับเกียรติบัติจากคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการปกครอง เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาเอกพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับเกียรติบัติจากคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านสาธารณูปการ เนื่องในวันมาฆบูชา

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับถวายเกียรติบัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น ในการดำเนินงานให้วัดเป็นอุทยานการศึกษา เพื่อเฉลิมฉลอง ๗๐๐ ปี เมืองเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานโล่และเข็มเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ด้านภาษาและวรรณกรรมของไทย

พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานอำนวยการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับ ภาษาบาลีล้านนา

พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพัดยศวัดพัฒนาดีเด่น พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน ๑ แสนบาท จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ พุทธทณฑล จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นผู้แทนของคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย เดินทางไปร่วมประชุมเพื่อศาสนสัมพันธ์แห่งโลก ณ ประเทศอิตาลี ซึ่งมีผู้แทนทางศาสนาจาก ๕ ทวีป ๓๔ ประเทศ มาร่วมประชุมกันเพื่อแสวงหาแนวทางที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก ในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน-๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

และในการประชุมฯ ครั้งนี้ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนทัศนะในการสร้างสันติภาพของโลก กับสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นพอลที่ ๒ ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ณ มหาวิทยาลัยคอปปิโน นครวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี

พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง เสด็จสู่เมืองเชียงใหม่ ในงานพิธีทักษิณานุประทานสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ สรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับถวายตาลปัตรและย่ามของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะได้นำมาถวายแด่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ ซึ่งเป็นพระราชาคณะที่เกิดร่วมปีประสูติ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับอาราธนาจากกลุ่มโฟโคลาเร่ โดยมีคุณเคียร่า ลูบิค เป็นประธานให้ไปบรรยายธรรม และสอนการปฏิบัติแก่สมาชิกโฟโคลาเร่ ที่ประเทศอิตาลี ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑ พร้อมทั้งได้เข้าเฝ้าแลกเปลี่ยนทัศนะกับสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นพอลที่ ๒ ที่โบสถ์เซ็นปีเตอร์ ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับโล่เกียรติคุณจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี ของยุวพุทธิกสมาคม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑

พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นองค์ประธานในพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทองแห่รอบเมืองจอมทอง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องในโอกาสที่อำเภอจอมทองได้รับประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอ ครบ ๑๐๐ ปี

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากชมรมผู้สูงอายุอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นองค์ประธานอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุอำเภอจอมทอง จนประสบความสำเร็จ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒.............................................................

คัดลอกมาจาก ::
http://www.geocities.com/watpratat/ - http://www.geocities.com/watpratat/
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9101 - http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9101
 


โพสต์โดย: ผู้มาเยือน
วันที่โพสต์: 05 พ.ย. 2007 เวลา 21:08
Smileพิมพ์หน้านี้ | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version Dhamma - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info