พิมพ์หน้านี้ | Close Window

เอตทัคคะในพระพุทธศาสนาหมวดอุบาสิกา

Printed From: วัดเกาะ.คอม
หมวดหมู่: ศาสนบุคคล
ชื่อ บอร์ด: เอตทัคคะ ฝ่ายพระอริยสาวิกา
คำอธิบาย บอร์ด: พระสาวิกา ผู้เป็นเลิศในด้านใดๆที่พระศาสดาทรงยกย่อง L.
URL: http://www.watkoh.com/kratoo//forum_posts.asp?TID=414
Printed Date: 23 พ.ย. 2014 เวลา 15:17
Software Version: Web Wiz Forums Dhamma - http://www.webwizforums.com


หัวข้อ: เอตทัคคะในพระพุทธศาสนาหมวดอุบาสิกา
โพสต์โดย: **wan**
หัวข้อ: เอตทัคคะในพระพุทธศาสนาหมวดอุบาสิกา
วันที่โพสต์: 29 ธ.ค. 2006 เวลา 11:53

เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา
หมวดอุบาสิกา

 1. http://www.84000.org/one/4/01.html - นางสุชาดา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน
  แก้บนด้วยข้าวมธุปายาส / ลูกชายหาย / ยสะบรรลุอรหัตผล / อุบาสิกาคนแรก

 2. http://www.84000.org/one/4/02.html - นางวิสาขา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา
  ๗ ขวบสำเร็จโสดาบัน / หญิงงามเบญจกัลยาณี / ชน ๔ พวกเมื่อวิ่งจะดูไม่งาม /
  ธนญชัยเศรษฐีให้โอวาทลูกสาว / อานิสงส์การทำบุญแล้วแถม / นางวิสาขาตำหนิพ่อผัว /
  พ่อผัวยกย่องวิสาขาให้ฐานะมารดา / คุณสมบัติพิเศษประจำตัวนางวิสาขา / ร้องไห้อาลัยหลาน /
  วิสาขาสร้างวัด / เพราะพระเปลือยกายจึงถวายผ้าอาบน้ำฝน / พระภิกษุคิดว่านางเป็นบ้า

 3. http://www.84000.org/one/4/03.html - นางขุชชุตตรา เอตทัคคะในฝ่ายผู้แสดงธรรม
  สาวพิการหลังค่อม / โฆสกเศรษฐีสร้างวัดถวาย / นางขุชชุตตราบรรลุโสดาบัน /
  เป็นอาจารย์สอนธรรม / บุพกรรมล้อเลียนพระ

 4. http://www.84000.org/one/4/04.html - นางสามาวดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา
  เศรษฐีตกยาก / ได้นามว่าสามาวดี / นางสามาวดีบรรลุโสดาบัน /
  นางมาคันทิยาผูกอาฆาตพระศาสดา / จ้างนักเลงด่าพระพุทธองค์ /
  นางสามาวดีถูกใส่ความเรื่องไก่ / ถูกใส่ความเรื่องงู / อานุภาพแห่งเมตตาธรรม /
  นางสามาวดีถูกเผาทั้งเป็นพร้อมหญิงสหาย / ชดใช้กรรมเก่า / กรรมใหม่ให้ผลทันตา

 5. http://www.84000.org/one/4/05.html - นางอุตตรานันทมารดา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌาน
  ขี้ไถกลายเป็นทอง / นางอุตราถูกน้ำมันเดือดราดศีรษะ

 6. http://www.84000.org/one/4/06.html - พระนางสุปปวาสา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายของมีรสอันประณีต
  ตั้งครรภ์นานเกือบ ๘ ปี / ให้อาหารชื่อว่าให้สิ่งประเสริฐ ๕ ประการ

 7. http://www.84000.org/one/4/07.html - นางสุปปิยา เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้
  เฉือนเนื้อตัวเองถวายพระ / ทรงบัญญัติห้ามภิกษุฉันเนื้อมนุษย์

 8. http://www.84000.org/one/4/08.html - นางกาติยานี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสมั่นคง
  โจรขุดอุโมงค์เข้าบ้าน / พาโจรบวช

 9. http://www.84000.org/one/4/09.html - นางกาฬีกุรรฆริกา เอตทะคคะในฝ่ายผู้ได้ความเลื่อมใสตามเขา

 10. http://www.84000.org/one/4/10.html - นางนกุลมารดาคหปตานี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยในพระศาสดา
  กล่าวตู่ว่าพระพุทธองค์เป็นลูก / แม้ทางใจก็ไม่เคยคิดชั่ว
ลิงค์จาก http://www.84000.orgพิมพ์หน้านี้ | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version Dhamma - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info