พิมพ์หน้านี้ | Close Window

หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ

Printed From: วัดเกาะ.คอม
หมวดหมู่: ศาสนบุคคล
ชื่อ บอร์ด: ประวัติพระเถราจารย์
คำอธิบาย บอร์ด: อัตตชีวประวัติ หลวงปู่ครูบาอาจารย์
URL: http://www.watkoh.com/kratoo//forum_posts.asp?TID=591
Printed Date: 22 พ.ย. 2014 เวลา 17:02
Software Version: Web Wiz Forums Dhamma - http://www.webwizforums.com


หัวข้อ: หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ
โพสต์โดย: **wan**
หัวข้อ: หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ
วันที่โพสต์: 20 ม.ค. 2007 เวลา 17:03

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ

วัดผาเทพนิมิตร
ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร


๏ ชาติภูมิ

หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ มีนามเดิมว่า บุญพิน เจริญชัย ถือกำเนิดเมื่อวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา พุทธศักราช 2476 ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2476 ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาไหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โยมบิดาชื่อ คุณพ่อไพ เจริญชัย โยมมารดาชื่อ คุณแม่จันที เจริญชัย หลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดา–มารดาเดียวกันรวม 8 คน คือ

1. นายกามี เจริญชัย
2. นางคำเขียน เจริญชัย (ถึงแก่กรรม)
3. นางคำปั่น เจริญชัย
4. หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ
5. นางวิเศษ เจริญชัย
6. นางทองเทศ เจริญชัย
7. พ.ท. วรเดช เจริญชัย
8. นางเทวา เจริญชัย


๏ ปฐมวัย

หลวงปู่บุญพิน ได้เรียนหนังสือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เรียนที่โรงเรียนนาบ่อ หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้ว โยมบิดา–โยมมารดาได้ให้ออกมาช่วยงานที่บ้าน เพราะที่บ้านมีอาชีพหลักคือ การทำนา ท่านได้ช่วยงานโยมพ่อ–โยมแม่ จนถึงอายุ 17 ปี พอขึ้นทะเบียนทหารแล้วได้ลาโยมบิดา–โยมมารดา ไปอยู่กับพี่สาวที่บ้านนาทม ช่วยพี่สาวค้าขายและเป็นช่างเย็บผ้า พอถึงหน้านาก็ทำนา พอถึงหน้าแล้งก็ต้มเกลือใส่เรือกระแซงไปขาย หมดหน้าเกลือก็รับจ้างขนข้าวล่องเรือตามแม่น้ำสงคราม แม่น้ำโขง ไปขายในตลาดนครพนม ได้ประกอบอาชีพอย่างนี้เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานถึง 5 ปี จนเกิดความเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายในการค้าขาย และได้พิจารณาเห็นความทุกข์อยู่ตลอดเวลา

ในช่วงนั้นหลวงปู่มีศรัทธาอยากบวชในบวรพระพุทธศาสนา ขึ้นมาอย่างแรงกล้า แต่พี่สาวอยากให้ครองเรือน หลวงปู่ท่านระลึกได้ว่า โยมบิดาอยากให้บวชให้ท่านเสียก่อนที่จะครองเรือน จึงลาพี่สาวกลับไปปรึกษาโยมบิดา–โยมมารดา ที่บ้านนาบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ซึ่งโยมบิดา–โยมมารดาก็อนุญาตแต่โดยดี


๏ เข้าสู่แดนธรรม

พออายุได้ 23 ปี หลวงปู่ได้ตัดสินใจเข้าสู่ชีวิตใต้ร่มกาสาวพัตร์ โดยมีหลวงปู่สีลา อิสฺสโร เป็นผู้รับไว้และได้รับเป็นนาค ต่อมาหลวงปู่สีลา อิสฺสโร ได้ทำบุญอุทิศให้โยมมารดา และได้ให้หลวงปู่บุญพิน เป็นผู้รับบวชในครั้งนั้นด้วย


๏ การอุปสมบท

ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 เวลา 14.35 น. ท่านได้บรรพชาและอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจารย์ เรียงตามลำดับ ดังนี้

- หลวงปู่สีลา อิสฺสโร วัดป่าอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็นพระอุปัชฌาย์

- หลวงปู่อุ่น อุตฺตโม วัดอุดมรัตนราม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์

- หลวงปู่ผ่าน ปญฺญาปทีโป วัดประทีปปุญญาราม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


๏ ชีวิตใต้ร่มกาสาวพักตร์

พรรษาที่ 1 (พ.ศ. 2498)

เมื่ออุปสมบทแล้วได้อยู่กับพระอุปัชฌาย์ และได้ศึกษาพระธรรมวินัยฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนา เริ่มแรกพระอุปัชฌาย์ให้ฝึกหัดทำสมาธิด้วยคำบริกรรม “พุทโธ” ตลอดพรรษา พอออกพรรษาจึงได้สอบนักธรรมชั้นตรี พอได้นักธรรมชั้นตรีแล้วหลวงปู่ได้ไปศึกษานักธรรมชั้นโทต่อที่วัดสุทธิมงคล อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


พรรษาที่ 2 (พ.ศ. 2499)

อยู่ที่วัดสุทธิมงคล อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในระหว่างพรรษาได้ศึกษานักธรรมชั้นโท พอออกพรรษาก็สอบนักธรรมชั้นโท


พรรษาที่ 3 (พ.ศ. 2500)

ได้ศึกษานักธรรมชั้นเอกและศึกษาบาลี อยู่ที่วัดสุทธิมงคล เมื่อสอบนักธรรมเสร็จจึงได้กราบลาเจ้าคุณพิศาล กลับไปหาอุปัชฌาย์ที่วัดอิสระธรรม


พรรษาที่ 4 (พ.ศ. 2501)

จำพรรษาที่วัดป่าโครธาราม ในพรรษานี้หลวงปู่อ่อนให้ท่านตั้งใจท่องพระปาฏิโมกข์ พอรับปากจะท่องก็ตั้งใจท่อง 1 เดือนก็จบพอดี ขณะที่ท่องก็ทำสมาธิภาวนาไปด้วย พอออกพรรษาไปพักอยู่กับหลวงปู่ขาว ที่วัดถ้ำกลองเพล


พรรษาที่ 5 (พ.ศ. 2502)

จำพรรษาที่วัดป่านิโครธาราม พอออกพรรษาจึงกราบลาหลวงปู่อ่อน เพื่อออกเดินทางตามหาหลวงปู่ชอบ โดยตามไปที่วัดถ้ำผาบิ้ง แต่ไม่เจอ พอดีหลวงปู่หลุยจะไปหาหลวงปู่ชอบที่ฝั่งลาว หลวงปู่บุญพินจึงได้ติดตามไปพร้อมกับหลวงปู่หลุย พบหลวงปู่ชอบ และตั้งใจจำพรรษาที่เมืองลาว แต่ระยะนี้เหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบ ทหารลาวไม่ให้พัก หลวงปู่ชอบจึงให้หลวงปู่บุญพินกับพระอาจารย์บัวคำ ธุดงค์มาพักที่บ้านนายาว หมู่บ้านนี้เป็นบ้านร้าง มีอยู่ 5 หลังคาเรือน ระหว่างพักที่บ้านนี้ช่วงกลางคืนจะมีฝูงช้างผ่านมาทุกคืนและมีเสือร้องอยู่ใกล้ที่พัก มีคืนหนึ่งช้างหลงฝูงเข้ามาที่พักตัวหนึ่งไม่ยอมไป อาจารย์บัวคำจึงได้ออกมาจุดไฟไล่ พอช้างได้กลิ่นควันไฟก็หนีไป หลวงปู่พักที่บ้านนายาวนี้ประมาณ 1 เดือน ได้กลับไปหาหลวงปู่หลุยกับหลวงปู่ชอบ แล้วหลวงปู่ชอบได้พาธุดงค์ขึ้นไปทางเหนือพักที่บ้านน้ำมี้ ฯลฯ


๏ งานด้านการปกครองและสมณศักดิ์

พ.ศ. 2519 เป็นเจ้าอาวาสวัดรัตนโสภณ

พ.ศ. 2527 เป็นเจ้าคณะตำบลวาริชภูมิ (ธ)

พ.ศ. 2541 เป็นเจ้าคณะตำบลวาริชภูมิ เขต 1 (ธ)

พ.ศ. 2541 ได้รับพระราชาทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในพระราชทินนาม ที่ “พระครูสุวิมลบุญญากร”

พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในพระราชทินนามเดิม ที่ “พระครูสุวิมลบุญญากร”

หลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นพระเถราจารย์ที่ชาวจังหวัดสกลนคร พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ให้การเคารพและนับถือ ท่านพำนักปฏิบัติธรรมจำพรรษาอยู่ที่ วัดผาเทพนิมิตร บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
พระตะวัน  ปัญญาวชิโร  คำสุจริต
อ.ณปพน  บาทชารี
รายการพระธรรมค้ำแผ่นดิน
รายการภูพานธรรม
รวบรวม/เรียบเรียง
๑๖  มิ.ย.  ๒๕๔๙


http://i242.photobucket.com/albums/ff298/akapong999/dookdik/earring/772.gif">ภาพเคลื่อนไหว

คัดลอกมาจาก ::
http://www.sakoldham.com/ - http://www.sakoldham.com/

 พิมพ์หน้านี้ | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version Dhamma - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info